Week 7

Aandacht voor je leven

Aandacht voor energievreters 

Minder leuke dingen horen nu eenmaal tot het leven, maar kun soms energie vreten.
Hoe gaan we daar mee om?


Deze oefening gaat je helpen!

Schrijf in je werkboek op pagina 71 je dagelijks activiteiten die jouw energie doen afnemen en welke signalen er zijn wanneer je energie afneemt.

Bouw regelmatig een ademruimte in. 

Be Happy, Be Mindful!