Waarom krijgen we niet wat we willen?

03-04-2020

Hoe leef ik een gelukkig leven? Hoe haal ik het meest uit mijn dag? Hoe zorg ik voor een goede emotionele balans? 

Dit zijn waarschijnlijk enkele van de vragen die jij jezelf stelt. Heel logisch! Ik ga je vandaag tonen hoe je een antwoord kan vormen op die vragen en hoe je jezelf gelukkig kan maken. ALs je wat meer algemene informatie wil, lees dan zeker hier verder. 

Trillingen en resonantie

Alles bestaat uit energie en energie trilt. Wist je dat zelfs een steen een trilling uitzendt? Letterlijk alles zendt een trilling uit; alles vibreert. En wanneer twee dingen op dezelfde manier vibreren, dan resoneren ze met elkaar.

Nu vraag je je misschien af, wat heeft dit met mij te maken? Wel, ook je emoties zenden trillingen uit. Dat werd onder andere aangetoond door een Amerikaanse psychiater genaamd dr. David R. Hawkins. Hij heeft de trillingsfrequenties van verschillende emoties opgemeten. Hij kwam tot de ontdekking dat positieve emoties - zoals blijdschap, liefde, vrede, enz. - een hoge trillingsfrequentie hebben en dat negatieve emoties - zoals schaamte, schuld, verdriet, angst, enz. - een lage trillingsfrequentie hebben.

De 'Wet van de Aantrekkingskracht' stelt dat je aantrekt wat je uitzendt. Een beetje zoals een boemerang. Dat betekent dat als je voornamelijk negatieve emoties uitstuurt, je negatieve zaken terug zal krijgen. En omgekeerd, zend je positieve emoties uit, dan komen er positieve dingen terug.

Wil je dus graag een gelukkig leven leiden, dan is het belangrijk dat je positief in het leven staat. Veel mensen krijgen niet datgene waar ze op hopen juist omdat ze er negatief over denken. 'Ik wil graag x of y, maar dat zal mij toch nooit lukken,' zorgt er inderdaad voor dat de kans klein is dat je x of y zal ontvangen. 'Ik geloof dat ik x of y kan krijgen als ik er hard voor werk,' geeft je veel meer kans op succes.

Hoe positieve trillingen creëren?

Er zijn verschillende manieren om je eigen trillingen naar een hoger niveau te brengen. Ik geef je hieronder alvast enkele opties:

 •  Mediteren kan je helpen een negatief gedachtenpatroon te onderbreken. Misschien ben je je zelfs niet bewust van de negativiteit die in je gedachten heerst. Neem kort de tijd om te mediteren en ga positiever denken.
 • Maak een wandeling in de natuur. De natuur heeft een zeer hoge frequentie waardoor je eigen frequentie mee de hoogte in gaat. Je zal al snel merken dat een natuurwandeling je heel wat energie geeft. Verder is het ook een aangewezen manier om je hoofd leeg te maken.
 • Drink voldoende water. Water kan energie opslaan. Zo heeft een Japanse wetenschapper Masaru Emoto ontdekt dat je water kan opladen door een negatieve of positieve boodschap op een waterfles te plakken. Al het water in je lichaam kan je positieve vibratie dus versterken.
 • Laat negatieve ervaringen los. Zoek hiervoor eventueel hulp bij een coach. Als je vasthoudt aan negatieve ervaringen, hou je ook vast aan de negatieve energie die hiermee verbonden is. Je gaat dan automatisch negatieve trillingen uitsturen.
 • Sporten zal er voor zorgen dat je je beter in je vel gaat voelen. Je maakt ook het 'gelukshormoon' aan wanneer je sport. Omdat je je beter gaat voelen, ga je ook positievere trillingen uitzenden.
 • Wees je bewust van de invloed van het nieuws en sociale media. We worden via deze kanalen dagelijks geconfronteerd met drama, oorlog en andere negativiteit. Het is onmogelijk om je hier volledig van los te maken en het zal je trillingen verlagen.
 • Net als sporten zal ook gezond eten er voor zorgen dat je je beter in je vel voelt. Heb dus voldoende aandacht voor wat je eet. Ik raad je zelfs aan om vegetariër te worden. Het eten van vlees zal je trillingen verlagen, zeker gezien het dierenleed dat heerst in de veeteelt.
 • Doe eens iets vriendelijk voor een vreemde. Deel complimentjes uit of help iemand die iets laat vallen. Je maakt de ander hier gelukkig mee en dat verhoogt meteen ook je eigen frequentie.

Naar een zuiver en liefdevol leven

De volgende tien gouden regels leiden tot een zuiver en liefdevol leven wanneer we ze ons compleet eigen maken. We worden pas liefdevolle wezens als ze even onlosmakelijk met ons verbonden zijn als ons merg en been.

 • Ik zal niet doden. 

We zijn immers allemaal een deel van de Boeddhageest. Als we een wezen doden, doden we ook onszelf.

 • Ik zal niet stelen. 
Ik wens mij te verlossen van alle hechtingen. Wanneer ik hier los van ben, kan ik ook niet verlangen naar de goederen van een ander.
 • Ik zal geen misbruik maken van seksualiteit. 
Liefde is een aspect van de boeddha-natuur. Ik zou dit onrecht aan doen indien ik de liefde verlaag tot enkel mijn verlangens en zodoende anderen schade berokken, verraad en misbruik.
 • Ik zal niet neerkijken op anderen, noch vervuld zijn van trots.

Ik wil afstand doen van mijn ego en van het valse beeld van het 'zelf'. Hoe kan ik dit doen als ik bewust trots ben of neerkijk op anderen?

 • Ik zal niet gierig zijn. 

Goedgeefsheid is een teken van verlichting. Het bewust achterhouden van zaken werkt de verlichting tegen.

 • Ik zal mijn boosheid niet vasthouden. 

In mijn hart zou de liefde vrij moeten kunnen stromen. Als het vasthouden van boosheid dit hindert, waarom zou ik dat dan doen?

 • Ik zal de Drie Juwelen niet smaden. 

Ze zijn mijn ware Toevlucht en Weg. Ik zal mij hier niet van afkeren, noch hierover twijfel zaaien bij anderen.

 • Ik zal niet liegen. 

De waarheid spreken is een wens van ons hart. Waarom zouden we daar tegen ingaan en anderen beliegen? 

 • Ik zal anderen geen onwaarheden verkopen. 

Een helder bewustzijn is noodzakelijk voor het bereiken van de verlichting. Wat voor reden zou ik kunnen hebben om anderen valse geloven, ideologieën en het gebruik van middelen aan te praten? Waarom zou ik hun bewustzijn zo bedwelmen en verdoezelen?

 • Ik zal niet kwaad spreken over anderen

Dagelijks zal ik barmhartigheid in mijn hart dragen en kwetsende uitspraken over anderen weren.


Begin met jouw positiever leven! 

Ik hoop dat dit artikel je inspiraties en inzicht heeft gegeven voor een liefdevol en positiever leven!

Ik hoop dat het jou kan helpen een liefdevolle instelling ten opzichte van jezelf en je medemens te verwezenlijken. Hopelijke maak het je ook bewust over dat de ware liefde binnen handbereik is.

Besef ook dat het een pad is dat je zal wandelen. Een pad waar wij jou graag mee helpen. Lees hieronder hoe! 

BE HAPPY!