Ontdek hoe je meer voor jezelf kunt opkomen

03-04-2020

Kom op voor jezelf

Assertiviteit. Het is een woordje dat we veel tegenkomen, zeker in beroepsmatige context.

  • Misschien krijg je te horen dat je wat assertiever mag zijn?
  • Of dat die collega juist zeer assertief is?
  • Maar wat betekent 'assertiviteit' net?

Volgens psychotherapeute Hilde Eilers is assertiviteit 'het durven opkomen voor wat je denkt, voelt en verlangt, met respect voor jezelf, voor de ander(en) en voor jullie relatie'.

Assertiviteit betekent duidelijk maken wat je wenst, voelt en denkt, zonder dat je de tegenpartij gaat aanvallen.

Het klinkt eenvoudig, maar dat is het zeker niet. Assertief zijn vraagt een zekere balans. Sta je te sterk in je standpunt, dan kom je vijandig en agressief over. Ben je te zwak in je standpunt, dan loop je het risico jezelf weg te cijferen en ben je subassertief.

Verander je denken

Vaak denken we van onszelf dat we iets niet waard zijn, dat we mensen gaan kwetsen met onze woorden of dat we geen goede vriend/vriendin zijn als we ergens geen zin in hebben.

Dit soort denken ligt vaak aan de basis van niet-assertief gedrag. Om je assertief te kunnen gedragen moet je in de eerst plaats voor jezelf durven opkomen.

Wees begripvol

Aangezien je je gevoelens en wensen wilt communiceren, moet je uiteraard eerst begripvol staan ten opzichte van deze gevoelens en wensen.

Als je denkt dat je je zo niet mag voelen, dan zal het moeilijk zijn te communiceren. Bovendien moet je ook begripvol staan ten opzichte van de gevoelens van de tegenpartij, anders ontstaat er conflict.

Lichaamstaal

Zo'n 80% van onze communicatie verloopt via lichaamstaal. Toch zijn weinigen onder ons zich daar bewust van. Let dus goed op je houding: heb oogcontact en neem een rechte en open houding aan.

Het is belangrijk dat je benoemt wat je denkt en voelt. Ga vooral de ander partij niet aanspreken op zijn gedrag, wel hoe zijn gedrag invloed heeft op jou. Zeg dus niet 'jouw gedrag is niet gewenst' maar 'jouw gedrag geeft mij het gevoel dat ik niet gewaardeerd word'.

Een goed zelfbeeld

Veel te vaak staan we alleen stil bij onze beperkingen en tekortkomingen. Voor een goed zelfbeeld, hetgeen de basis is voor assertief gedrag, is het belangrijk dat je je ook bewust bent van je kwaliteiten.

Maak jezelf geen verwijten

Hoe vaak heb je na een gesprek wel niet gedacht 'ik had dit of dat kunnen zeggen'? Hoewel het zinvol kan zijn om hier uit te leren is het belangrijk dat je jezelf geen verwijten maakt. Dit leidt vaak tot een negatieve spiraal.

Wees geduldig en oefen

Assertiviteit is niet iets dat je van de ene dag op de ander plots ontwikkelt, je moet het oefenen. Wees dus geduldig met jezelf en wees je er ten allen tijde bewust van dat het een leerproces is.

Assertiviteit staat gelijk met het respectvol opkomen voor jezelf.

Heb je het gevoel dat je niet assertief bent?

Geen angst, het is een eigenschap die je kan leren en die kan groeien. Adem diep in, hou van jezelf en laat anderen duidelijk weten wat je voelt en wenst.

Je kan het!

Heb jij het hier soms moeilijk mee of heb je soms nog tips, laat het hieronder zeker weten.