"Mindful Leven" training

Module 5

Aandacht voor gedachten en emoties

Start module 5

Welkom!


Onze ervaringen in het leven worden in grote mate bepaald door onze gedachten en onze gevoelens. Daarom gaan we deze sessie hier wat dieper op in.

Ons denken kan ons zowel veel mogelijkheden bieden alsook veel stress bezorgen. Je kan zowel bewust als onbewust aan het denken zijn. Wanneer onze gedachten de overhand krijgen, veroorzaken ze chaos in onze gevoelenswereld.

Proberen stoppen met denken of proberen vechten tegen ons denken heeft weinig nut; het maakt de chaos alleen maar erger.

Het doel van deze sessie is omgaan met deze situatie zonder de chaos te verergeren. Je wordt als het ware een surfer op een woelige zee.

Ook hierbij is de ademhaling essentieel. We bekijken onze patronen: de opbouw en het al dan niet ontploffen van de chaos, vaak gevolgd door een dichtklappen van de gevoelswereld.

De ademhaling kan je helpen deze patronen te beheersen en zelfs te doorbreken. Enkele specifieke tips zullen je helpen om je opnieuw te verbinden met het nu.